Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
30 Aralık 2022

BAŞVURULAR

1- Olay Tutanağı için tıklayınız
2- Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu için tıklayınız
3- Hukuki Yardım Talep Formu için tıklayınız
4- İhbar Formu için tıklayınız
5- Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu
6- Tebligatın Vekile Yapılması Formu için tıklayınız
7- Psikososyal Destek Talep Formu (Form 1) için tıklayınız
8-Talep ve Öneri Formu (Form 2) için tıklayınız
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form 3)için tıklayınız
10- Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ


AFİŞ
Afiş için Tıklayınız


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıkça sorulan sorular için tıklayınız


ÖRNEK MAHKEME KARARLARI
Örnek ;Mahkeme kararı için tıklayınız


MEVZUAT
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 2012-23
İçişleri Bakanlığının 2012-22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
Sağlık Bakanlığının 2016-3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi
BEYAZ KOD KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız
Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi.
Yöneticiler Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim-İletişim Kitapçığı için tıklayınız
Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız
06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik için tıklayınız
Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması (17.04.2018 tarihli ve E.621 sayılı yazı) için tıklayınız
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 ve 1761 Sayılı Çalışan Motivasyonu Yazısı için tıklayınızÇalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu: Fatma Cesur
eposta: fatma.cesur@saglik.gov.tr