Değerlerimiz
28 Şubat 2024

DEĞERLERİMİZ

  • İnsan ve hizmet odaklı etkili ve etkin çalışma anlayışı
  • Saygı
  • Başarma inancı
  • Sorumluluk ve paylaşım
  • Ben yerine BİZ diyebilme
  • Bilimsellik
  • Verimlilik
  • Hakkaniyet
  • Süreklilik